Tuesday, October 29, 2019

Eiðar falir

...og hvað gerist 9 árum frá færslu af þessu bloggi. 30.okt 2010 https://www.austurfrett.is/frettir/landsbankinn-fer-fram-a-naudhungarsoelu-a-eidhum?fbclid=IwAR3siO8II9hihq-mvYUjd9r9_6JuwcazPhWEiuSWXpLULeDhkSPsLQFQDj8

Sunday, October 31, 2010

Mikilvægi umhirðu í skógrækt

Nýtt samningskerfi byggt á reynsla af Héraðsskóga verkefninu
Hugleiðingar: Hlynur Gauti Sigurðsson Janúar 2010Inngangur

Verkefnið Héraðsskógar var hugsa til að búa til auðlid fyrir bændur og þar af leiðandi til hagsbóta fyrir Íslendinga. Með hvatvísi var lagt af stað með logandi kyndil í hönd og boðskapurinn breiddur út víða um land, ef svo má segja. Verðugu verkefni var ýtt af stað og lögðust allir á eitt, þó svo að strangt til tekið hafi hver unnið í sínu horni, eða öllu heldur sínum bæ. Verkefnið var unnið eins af mikilli kostgæfni, þegar upp kom vandamál var það leyst án mikillar fyrirhafar, rétt eins og góð verkefni vinnast, en ekki eins og oft í nútíma þjóðfélagi þar sem þarf stympil og undirskrift og ómældan tíma við hvert atriði. Það má segja að það sé einn stærsti kostur verkefnisins.

Nú er ávöxtur verkefnisins farinn að sjást greinilega, “framar björtustu vonum” myndu sumir segja, en þar sem verkefnið hafði svo að segja enga fyrirmynd heldur var að stórum hluta frumkvöðlastarf, var ekki að vænta annars en að eitthvað færi úrskeiðis. Hérðasskóga-verkefnið er nú um 20 ára gamalt, Það einskorðaðist fyrst einungis við hluta af Fljótsdalshéraði en heitir nú Hérað- og Austurlandsskógar þar sem umfang þess nær nú yfir allt Austurland. Á 20 árum hefur náðst mikil, góð og að margra mati ábyggileg reynsla í ræktun á gróðrastöðvum sem og í gróðursetningu. Til að mynda geta þeir reynslumestu í faginu sagt til um hvaða planta ætti að vera hvar og hve mikið af henni án mikillar umhugsunar, en þessi reynsla var ekki ókeypis. Ætla mætti að elstu gróðursetningar verkefnisins séu ekki jafn ágætar eins og þær sem nú eiga sér stað og er það að koma á daginn. Við eigum orðið mikið af þéttum, margbreytilegum skógum sem hafa í flestum tilfellum ekki fengið þá athygli sem þeir hefðu þurft. Hingað til hefur megin áherslan verið lögð á gróðursetningu, enda gáfu gróðursetningatölur merki um afköst og ágæti skógræktar fyrir ráðamenn, en að sama skapi var mjög erfitt að sýna fram á ágæti skógarumhirðu í tölulegu máli og var því vanrækt. Í grófum dráttum mætti segja að þrennslags skógar séu í gangi hjá Hérðasskógum um þessar mundir.

A) Frum-skógur, (fyrstu skógar verkefnisins) þar sem skógurinn er orðinn svo þéttur að enginn kemst um hann nema smáfuglinn fljúgandi.

B) Ung-skógur, (þeir skógar sem eru komnir í rúmlega mannhæð,) þar sem trén eru ekki orðin að auðlind (söluvara), en er þó orðin það stór að þau eru fyrir hvort öðru.

C) Fóstur-skógur, þar sem skógurinn sést ekki vegna smæðar sinnar (en hann mun stækka)

Þessi ritning fjallar um stöðuna í dag og tekur fyrir umhirðuþætti þessara þriggja skógarstiga, sem og þeirra sem eiga eftir að koma.


Frum-skógur

Elsti skógar Hérðasskóga eru nú rúmlega 20 ára gamlir og í misjöfnu ástandi. Þar sem þetta eru allra fyrstu skógar verkefnisins er ekki hægt að búast við því að þeir séu mjög góðir. Tegundaval, kvæmaval, plágur og íbætur eru meðal þeirra þátta sem setja svip sinn á þessa skóga. Mest áberandi er lerkið og mismunandi góð kvæmi af því. Það er sjaldgæft að sjá fullkomnlega beinvaxið tré, þó mörg komist nálægt því. Lang flest eru ólöguleg og vart hægt að hugsa til viðarframleiðslu, eins og æðsti draumurinn var/er. Á fyrstu árunum lék jarðyglan (Lat. Diarsia mendica) skógrætendur grátt þar sem hún, svo að segja, át upp heilu svæðin og drap stóran hluta gróðursettra plantna. Fyrstu viðbrögð fagmanna voru að endurgróðursetja í svæðin (ef það hefði verið beðið með endurgróðursetningu hefði jarvinnslan farið út um þúfur). Ekki var allt sem sýndist, margt af því lerki, sem hafði verið afskrifað, tók við sér með þeim afleiðingum að skógurinn varð mjög þéttur, fyrir utan að mjög mörg voru margstofna sem jók enn meira á þéttleikann. Í sumu tilfellum hefur auk þess verið bætt við öðrum tegundum, sem voru hugsaðar til að taka yfir skóginn þegar fram liðu stundir en án umhirðu eiga þessar íbætur lítinn möguleika til að taka yfir. Við gróðursetningu á bert land má ekki búast við úrvals skógi úr fyrstu plöntun í fyrstu atrennu, skógurinn þarf sinn tíma til að aðlagast og er þá eðlilegast að telja í tugum ára en ekki í stuttum skrefum, árum, eins og manninum ánetjast stundum að gera. Við þessar aðstæður hefði verið rétt að fara inn í skóginn á fyrsta áratugnum (á fóstur- og ungskóga tímabilinu) og snyrta skóginn; saga burt þá stofna sem þóttu miður góðir, klippa tvítoppa og grófar greinar og jafnvel huga að öðrum þáttum á borð við nætingarþörf og í sumum tilvikum gefa náttúrulegum tegundum pláss til að vaxa samhliða þeim gróðursettu. Í stuttu máli, hirða skóginn. Þetta kann að fara einhver tími í svona vinnu en hann einfaldar svo um munar fyrir næstu skrefum skógarinns. Þetta var kannski eins sjálfsagt þá eins og það þykir í dag, enda verið að tala um “frum-skóg” á fósturstigi. Reynslan sýnir okkur nú, að hefði þetta verið gert þá væru þessir skógar ekki eins óyfirstíganlegir eins og þeir eru í dag. Má vera að fjármagn hafi eitthvað haft með þetta að gera. Þar sem fjárveitingar miðuðust mest við gróðuretningatölur var erfitt að ætlast til að fá fjármagn í umhirðu.

“Óyfirstíganlegir” skógar

Nú er svo komið að þessir skógar þurfa umhirðu, ef einhverjum árangri á að ná með þeim, eða einfaldlega skilja þá eftir og sjá hvernig þeir þróist. Í samningum milli skógarbónda og Héraðsskóga stendur að Héraðsskógar skudbinda sig til að sjá um fyrstu grisjun í skóginum. Afar fátítt er að fyrsta grisjun skili arði og því þótti eðlilegt að skógarbóndi fengi hana greidda. Út af þessu ákvæði á verkefnið í vandræðum, skógur í þessu ástandi þykir mjög dýr í grisjun, auk þess sem mikil skerðing hefur verið á gæðum viðarinns og því bera að vanda vel til verka svo ekki eigi að fara verr en þegar er orðið. Þetta á bæði við um einsleita lerkiskóga og ekki síður við um blandskóga.

Ung-skógur

“Ungskógur” verður hér skilgreindur sem skógur á ákveðnu vaxtarskeiði/tímabili. Hér verður aðallega talað um lerkiskóga sem eru venjulega á aldursskeiðinu 12-18 ára. Elstu/stærstu mörkin miðast við yfirhæð skógarinns um 5 metrar og meðalhæð um 4 metrar og þéttleiki þannig að greinar milli trjáa eru augljóslega farnar að snertast.
Ágætt er að fara inn í ungskóg og minnka þéttleikann milli trjánna í skóginum, of nefnt bilun. Aðfarir fara auðvitað eftir því hvernig skógurinn er og hvernig skógarbóndi vill að hann verði en sé miðast við það að skógarbóndi vilji fá sem mest viðargæði út úr honum eru til jöfnur fyrir ákjósanlegum þéttleika (t.d. frá 800 tré/ha upp í 1500 tré/ha). Með þessu ávinnst ýmislegt. Gefið er meira svigrúm fyrir ákjósanlegri viðartré til að stækka og gildna, hægt er að seinka fyrstu grisjun um ca 10 ár (um 35 ára skóg), séu felld tré skilin eftir í skógarbotninum munu þau grotna niður og búa í haginn fyrir þau sem eftir standa, svo ekki sé minnst á bætt útlit skógarinns. Ávinningarnir eru fleiri fyrir skóginn en ekki verður farið nánar út í það að þessu sinni. Að lokinni bilun má fara yfir skóginn, snyrta, uppkvista, tvítoppaklippa og grófgreinaklippa eða það sem þurfa þykir.


Með bilun í ungskógi má seinka fyrstu grisjun og auka verðgildi viðarinns.


Fóstur-skógur

Lærst hefur ýmislegt á þessum 20 árum Héraðsskóga hvað varðar aðfarir við gróðursetningu, plöntur, kvæmi, næringarþörf plantna og viðbúnaði við plágum. Því má segja að gróðursetning nútímans sé komin lengra á veg heldur en var í upphafi verkefnisins. Þær plöntur, sem hafa verið gróðursettar að síðustu hjá Héraðs- og Austurlandsskógum, eru því efnilegri en þær sem skutu rótum á fyrri tíð, en að sama skapi hafa í sumum tilfellum ytri aðstæður versnað. Með auknu jafnræði opnaðist svæði skógræktar frá því að vera kjörlendi til skógræktar yfir í það að vera allt land undir 50 m.y.s.. Þetta leiddi til þess að nýskógrækt færðis á svæði sem vart hefðu talist ræktanleg á fyrstu dögum verkefnisins. Því er frumkvöðlastarfið í skógrækt enn í gangi sem síðar meir mun svo skila sér í reynslubankann. Það er þó alls ekki hægt að segja að við séum á byrjunarreit, þó sumar forsendur/aðstæður séu breyttar. Við höfum lært það að með minniháttar/ ódýrum aðgerðum á fyrstu tveim áratugunum í skógrækt var hægt ná miklum árangri í viðargæðu og sparnaði þegar fram líða stundir.

Framtíðin- skógarlandbúnaðurEftir að hafa farið gróflega yfir farinn veg Héraðs- og Austurlandsskóga hefur ýmislegt komið í ljós varðandi mikilvægi umirðu. Áherslur eru að breytast til betri vegar um þessar mundir og meiri áherslu er verið að leggja í umhirðuþáttinn þessa dagana, en það er ekki nóg, við megum ekki láta þessa auðlind fara til spyllis. Þegar horft er til framtíðar þarf ýmislegt að breytast hvað varðar skipulag hjá Héraðs- og Austurlandsskógum og ekki síður aðlaga breyttar aðstæður að nýjum áherslum, þ.e.a.s. Hugarfarsbreyting.


Hugarfarsbreyting, skógrækt sem landbúnaður
Hvað hefur áunnist og hvað má betur fara? Skógarbændur, sem og landsmenn allir, hafa séð að skógrækt virkar á Íslandi. Sumum blöskrar það mjög en öðrum ekki jafn mikið. Þetta ber að hafa í huga þegar lagt er af stað í skógrækt. Það kann að vera að einhverjir séu allt að því fanatískir á skógrækt, þeir um það, en hitt eru svo þeir sem hafa ekki gert sér upp skoðun. Þessi reynsla (sem svo er álitamál hvort er reynsla eða einungis vísir), hefur sýnt okkur það að hér má rækta skóg. Áhugi á skógrækt er kominn og mun aukast. Því fara skógarbændur að sjá hag sinn í skógrækt og ekki síður umhirðu. Með réttri umhirðu má auka gæði skógarinns til muna. Ekki bara verðmæti, heldur líka bætt álit almennings á starfseminni. Skógrækt er orðið að landbúnaði.
Hér á eftir er sett upp grófgerð tillaga að bættara fyrirkomulagi í nýskógrækt, þar sem skógarbóndinn tekur meiri þátt í skógræktinni og ber meiri ábyrgð. Skógarbóndinn er hvattur til að hugsa “vel” um skóginn sinn.


Breytt samningafyrirkomulag

Þegar skógrækt hefur sannað sig á Íslandi skal færa skógræktarhugtakið úr “landbótum” í “landbúnað”.
Hér á eftir er sett upp dæmi um breytt fyrirkomulag.


Dæmi
-Nýr skógræktarsamingur
Gerður er skógaræktarsamningur við HASK (Héraðs- og Austurlandsskógar) á jörð. Lagt er til að notaðar verði ýmsar plöntur í alls konar land, ýmist með einni tegund eða tegundum blandað saman og síðast en ekki sýst, mælst er til að þéttleiki gróðursetningar sé eftir áætlun frá ráðunaut (venjulegast miðað við 3500 pl /ha).

Skógarbóndi fer, svo gott sem, eftir skógræktaráætlun
Skógarbóndinn vinnur verkið samviskusamlega eftir fyrirfram gefinni áætlun.

A- Áætlunin kann að virka
Upp kemur fínn skógur með fínasta þéttleika.
B- Mikið drepst
Skógurinn verður lengi að komast á legg, jafnvel þarf að endurgróðursetja, verði svo, er það meiri kostnaður fyrir HASK
C- Allt lifir, en á erfitt uppdráttar, fjölstofna.
Komi til þess þá, shit happens.

Skógarbóndi plantar þéttar
Ef skógarbóndinn gróðursetur þéttar en áætlað, viljandi, óviljandi eða hvað það er skal EKKI refsa neitt fyrir það… strax.
Það gæti átt eftir að koma niður á honum (eða erfingjum hans). Heldur fær hann geitt fyrir þær plöntur sem hann sett niður. Það gæti skeð að helmingur plantnanna dræpist eða eitthvað álíka, nú sömuleiðis gæti allt lifað. Fari svo að allt lifi munu plönturnar fara snemma í mikla samkeppni um ljósið og færu þá í framleiðslu eftirsóttusta afurð timburmarkaðarinns, kvistlítið timbur, sem væri hægt að fá hátt verð fyrir… seinna, ógurlega mikið seinna.

-Líður og bíður
Þegar fram líða stundir kemur mest af því fyrrgreinda í ljós.
A- Eftir 10 ár
Skógurinn gæti verið af ýmsum gerðum. Ef hann er þéttur, mætti hugsa sér að gera hann gisnari, en sé hann gisinn, mætti hugsa sér að planta inn í hann eða bara bíða. Margt er í stöðunni, Um er að ræða a.m.k. 5 ólíka þætti.
A.1- Ráðunautur
Líklega mun ráðunautur koma með einhverja skógfræðilega speki sem er allra allra best… hann er jú menntaður og svona (en hann á ekki skóginn)
A.2.- Meðvitaður skógareigandi
Hann gæti haft grun um hvað hann vildi, hefði jafnvel hlustað á ráðunautinn sinn. Gerir bara eins og honum er sagt. Hann jafnvel veit einfaldlega hvað hann er að gera, alveg einn og sjálfur. Hann á skóginn og hann má nýta til margra þátta.
A.3- Ómeðvitaður skógarbóndi
Hann er búinn að planta, “þarf ekki að gera meir”, finnst honum, fyrir utan að það er nóg annað að gera utan skógarinns, auk þess sem það er arfvænlegra að vinna bara í bankanum og þéna bönzzz. (örugglea um 50% skógarbænda HASK)
A.4- Verktakinn
Ef Skógareigandi vill gera eitthvað en getur það ekki sjálfur ræður hann verktaka, en hann vill fá sem mest fyrir að gera sem minnst, eðlilega (eðli peninga). Þetta gæti leitt til þess að skógurinn fái ekki þá meðhöndlun sem hann þyrfti og auk þess líklega fyrir stóran tékka.
A.5- Hvað vill skógurinn og landið sjálft
Allt snýst um peninga og aftur peninga og rétt eins og annar “kvikfénaður” þá fær skógurinn að gjalda fyrir það. Hvernig er gerð skógarinns, þéttleiki, veðurálag og allt það? Þ.e.a.s. það er að mörgu að huga
2.B Til hvers ER skógurinn hugsaður ?
Fyrstu vangaveltur skógarbónda eru oft einfaldlega þessar… lifa plöntur hér? Svo þegar árangur hefur náðst með gróðursetningunni, t.a.m. eftir 10 ár hefur margt gerst, bæði í skóginum og hans kolli, jafnvel kominn nýr skógarbóndi, já eða enginn. Má vera að nú skulu rækta beinstofna kvistlaus tré í sögunarmillur, eða biomassaskóg, villiskóg, eða beitarskóg eða útivistarskóg, eða sumarhúsaskóg, svona mætti halda lengi áfram. Hvað sem svo verður gert.

Tillaga
-Einfalt uppgjör, hegning eða hamp

Til eru margar kenningar, kenningar hvers tíma, kenningar aðstæðna og svo er það alltaf aurinn. Í ljósi allra þessara óvissuþátta, er þá ekki bara best að hver skógarbóndi fái bara greitt eina summu fyrir landstærð (ha) eftir ákveðinn tíma, miðað við hverja tegund.
T.a.m. gæti hreinn lekiskógur haft 40 ára uppeldistíma hjá HASK (dettur úr HASK umsjá) og ætti að miða greiðslu eftir þéttleika, þrepaskipt.

En auðvitað má ekki byrja of snemma. Hægt væri að miða við að byrja eftir 10 ár og sé það ekki klárt eftir 40 ár , þá fyrnist það. (allt sagt með HUGES fyrirvara)
-Útborgunartafla

Auðvitað er þetta allt háð mati ráðunauts HASK, hvort byrjað sé of snemma og allt það, en hér er hugmynd af þrepaskiptingu.

Útborgun fyrir 1500 tré/ha = 50.000 kr

Ríkjandi Tegund frá ári til árs
Lerki 12 20
Fura 15 25
Ösp 10 15
Greni 20 25
Birki 15 25
Annað 80 98
Útborgun fyrir 1200 tré/ha = +20.000 (samtals 70.000 kr)

Ríkjandi Tegund frá ári til árs
Lerki 12 25
Fura 15 30
Ösp 10 18
Greni 20 30
Birki 15 30
Annað 80 99
Útborgun fyrir 800 tré/ha = +30.000 (samtals 100.000 kr)

Ríkjandi Tegund frá ári til árs
Lerki 12 30
Fura 15 35
Ösp 10 20
Greni 20 40
Birki 15 40
Annað 80 100

Útborgun fyrir +1500 tré ha = 0 kr
Hafi skógarbóndi ekki unnið plikt sína á X árum, fær hann ekki greitt fyrir þann reit, miðað t.d. við gróðursetningarár, eða einhverja fyrirvara sem voru gefnir af ráðunaut.

Ath. Aðeins er gert ráð fyrir einni greiðslu á hektara og er hún hér 100.000 kr. (frekar lítil greiðsla kannski, sérstaklega ef miðað við fyrir kreppu)
Dæmi: Ef skógarbóndi vinnur segjum fyrst reitinn sinn niður í 1500 tré/ha fær hann 50.000 kall, en ef hann fer niður í 800tré/ha 10 árum síðar (innan fyrningartímans) fær hann viðbóar 50.000 kjell. Ekki slæmt það, eða er það?

Lokaorð


Staðan er sú að við erum og verðum alltaf að glíma við drauga fortíðar. En við búum til okkar eigin drauga, viljum við ráða við þá rétt eins og hinn nautsterki Grettir við Glám Svíagrílu eða viljum við miða við okkur og búa til okkur draug eftir vexti. Með einföldum reglum munu komandi kynslóðir ekki lenda í miklum rimmum við drauga. Sú er staðan í dag að draugar eru komnir á kreik og þá þarf að sigrast á og svo virðist sem þeir eflist með hverju árinu. Ef við gerum ekkert í þessum draugagangi gæti hér orðið reimt og þá er helst að grípa til eldsins, grípa kyndilinn sem notaður var til hvatningar í upphafi til að brenna allan ósómann. Það viljum við samt ekki. Því skal líta á þetta sem þrjú ólík verkefni.


1. Framtíðardraugar- gera samninga færir ábyrgðina á skógarbóndann. (ódýrt)
(framtíðin, eftir 15 ár verða allir skógar undir þessum hatti)

2. Nútímadraugar- “Bilið og þér munið græða” (lítilsháttar kostnaður)
(tekur 15 ár að hreinsa upp (þá taka samningar úr lið 1 gildi))

3. Forynjur fortíðar- Taka þá skóga sem eru orðnir “óyvfirstíganlegir” og grisja þá. (kostnaðarsamt)
(Ætti að takast á 3-5 árum að hreinsa)

Árið 2025 verða Draugar Héraðsskógar orðnir litir og viðráðanlegir, gangi þetta eftir.


Þetta litla plagg skrifaði ég bara af því að ég var andvaka næturnar 20., 26., og 29. janúar 2010. Ég var bara að velta þessu svo mikið fyrir að ég náða ekki að festa svefn, því ákvað ég að koma þessum hugleiðingum niður á blað í von um að ég næði svefni eftir það.

Sem sagt. Þetta eru bara hugleiðingar.
Nú er ég orðinn svolítið þreyttur þannig að ég hugsa að ég nái að festa svefn bráðum, annars hefði þessi lokaorðakafli orðið töluvert lengri og gáfulegri.
Góða nótt.
Es.
Nú er það undir þér komið að meta hvort eitthvað sé spunnið í þessar hugleiðingar eða ekki.

Saturday, October 30, 2010

Eiðar falir?


Eru Eiðar falir? Eigandi þess situr í fjárhagsörðuleikum, að mér skilst. væri ekki réttast að bjarga honum lítið eitt og kaup af honum Eiða? Við sem heimamenn og satt best að segja, helstu hagsmunaaðilar svæðisins. Væri ekki rétt að láta þetta í hendurnar á þeim sem þykja vænt um staðinn og vilja gera eitthvað þar, þá meina ég GERA eitthvað þar. Ég vil ekki niðra eigendur staðarinns neitt, en jeg held að þeir væru betur settir án Eiða, ábyggilega vilja þeir allt gott fyrir staðinn, ég efa það ekkert, en ég held að hann væri betur í höndum heimamanna. Ekki sveitafélagsins, ekki geta þeir gert neitt og ekki öfunda ég þá um þessar mundir.
Hugmynd mín er þessi.
1) Hlutafélag
Stofna "hlutafélag" sem sér um það að kaupa þetta og halda því við (því húsakynnin eru kannski ekki upp á sitt besta) peningar peningar, en þetta eru bara peningar, mér hefur sýst að það sé jafn auðvelt að búa þá til eins og að láta þá hverfa. Annar hef ég ekkert vit á peningum, en fyrst við (homo sapiens) bjuggum þá til þá er eins gott að hafa þá með okkur. Sem sagt, Hlutafélag. Eiðar voru seldir 2001 "lægstbjóðanda" og honum settir ákveðnir skilmálar. Ég veit ekki hvernig málin standa, en gott vori að komast að því, ÁÐUR en ég held áfram, en þar sem þetta er mér það mikið kappsmál, þá held ég bara áfram. Segjum að ef við gætum kept þetta á sama pening og núvernadi eigendur fengu það á þá eru það 270 manns sem þyrftu að skaffa 100.000 kall hver. (27. milljónir). það er ekki neitt. Á Eiðum hafa verið miklu miklu miklu fleiri nemendur en það og jeg hugsa að fólk sem þar sótti skóla vilji gjarnarn sjá eitthvað meira gerast þar heldur en að láta náttúruna taka yfir.
2) Starfsemi
Hvað ættum við að gera á Eiðum? Jeg hef mína hugmynd/ir. Ein þeirra er útfærsla á fyrri blogg-færslu minni. Eins konar elliheimili. Í dag er mikið talað um að nota lífeyrissjóðina í að "bjarga" íslandi, jee right. Ég vil að hver og einn íslendingur sem hefur unnið alla sína ævi eigi að njóta ellinnar, HVER OG EINN, og ætti það eiginlega að vera að forgansmál stjórnarskrárinniar. Það segir í göfugu máltæki "í upphafi skal endinn skoða". Í fyrri bloggfærslu segi ég frá því hvernig einn lífeyrissjóður sér um elliheimilið dag frá degi. Önnur hugmynd væri að breyta þessu í SPA-hótel, "all year around". Við erum með alþjóðaflugvöll í nágrenninu... þarf ég að segja meira?
3) er þetta hægt? getum við staðið saman, við sem löngum hövum haft orð á okkur fyrir að vera þursar, hver í sínu horni? JÁ, við getum það, því að... ef við gerum það ekki, gætum við átt í hættu að vera ráðskast með okkur fram á síðasta dag. Það viljum við ekki. Við viljum vera þursar í okkar eigin samfélagi, þar sem allir eru litlir þursar (sumir vilja kalla þetta smákónga) og allir geta gert hvað sem þeir vilja. Jeg meina, við eigum það skilið, ekki satt? Ég ætla ekki að fara frekar í hugmyndir mínar að elliheimilinu, en þær gætu verið heilt DR. verkefni, og ég er ekki einu sinni búinn með master, hehe.

Jæja, hvernig lýst ykkur á?

Sunday, March 08, 2009

Elliárin


Ég hef haft ákveðna hugmynd í kollinum um þessar mundir og hef haft í þó nokkurn tíma. Hún er margþætt en mun ég reyna gera henni eins einhver skil í eins stuttu máli og ég treysti mér til, en hún er nú komin á það stig að hægt sé að deila henni.

Það er ekki spennandi að horfa fram á veginn og vita til þess að farið verði með mann eins og afa okkar og ömmur. Mér finnst það vanvirðing í meira lagi. Elliárin eiga að vera eins nálægt toppinum á tilverunni eins og mögulegt er. Sjálfur er ég nú að nálgast hálfa ellina eða næstum 30 ár og mér þætti magnað ef ég gæti orðið "gamall" um sextugt (hætt að vinna þ.e.a.s.). Ég hef þá helming lífs míns til að dunda mér að þessum draumi mínum (og vonandi ykkar líka)

- Keypt verður jörð á góðum stað. Þar verður reyst einkonar elliheimili, nema með allt öðrum áherslum en mér hefur sýnst núverandi heimili hafa. (sjá nánar lið 1)

- Stofnað verði trúfélag, t.d. "Ellitrúin". Þannig verðu hluti starfseminnar fjármagnaður. (sjá nánar lið 2)

- Stofnaður verði lífeyrissjóður. Það er ekki eins og peningarnir sem fara í lífeyrir í dag komi til okkar aftur. (sjá nánar lið 3)


1. Festa þarf kaup á jörð sem fyrst svo hægt verði að skipuleggja hana og svo planta í trjám þannig að þegar elliárin koma verðua þau orðin "stór". Skipulagning tekur mið af orðinu "sjálfbærni". Þetta elliheimili á að geta rekið sig sjálft, en samt með þjónustufólk og þannig. (Hér mun meiri tækni koma okkur að liði, þegar fram líða stundir.) Ég sé fyrir mér að þarna verði allt til alls. Dýr, golfvöllur og allt, allt sem við viljum. Þá væri ekki verra ef fleiri sæju fyrir sér eitthvað álíka og stofnuðu sín eigin elliheimili annarsstaðar á landinu (eða nálægt, skiptir ekki máli) og þá með öðrum áherslum. Ég sé fyrir mér að með fleiri svona "undarlegum" elliheimilum biðust meiri möguleikar til samstarfs eða hagræðingar, en það er önnur ella. Einnig væri gaman ef möguleiki væri á að færa út kvíarnar og fá heimsóknir að utan og fara að sama skapi erlendis. Þetta eru þó enn bara hugmyndir. (Það skiptir í sjálfu sér ekki máli hvar er best að hafa þessa jörð, en einhverra hluta vegna hef ég alltaf horft á Hérað, en það er kannski eðlilegt, fyrir þá sem vita hvaðan ég er.)

2. Trúflokkurinn Elli. Þar sem við erum hvort eð er að borga í einhverja kirkju (mörg okkar allavega) sem enginnsækir í er ekkert því til fyrirstöðu að nýta þennan aur frekar til elliáranna. Það er víst ekkert mál að stofna trúfélag, það fer víst bara eftir stofnfjölda, en ég hef sossum ekki kynnt mér það nánar.

3. Lífeyrissjóðurinn Elli. Það er alveg augljóst að við getum engum treyst í dag. Svona stór batterí eins og lífeyrissjóðirnir eru bara ömurlegt fyrirbæri, nema þeir gerðu skildu sína, þ.e. búa í haginn fyrir elliárin. Jeg vil sjá einhverskonar form á frjálsum lífeyri þar sem maður með meira peningavit en ég réði ríkjum, en þó einhver sem maður/menn maður þekkir og treystir. Fyrst allir þessir lífeyrisjóðir eru til, þá getur ekki verið mikið mál að stofna nýjan. eða hvað?


Þetta er bara létt ágrip af hugmyndum mínum til elliáranna. Hvað finnst fólki?

Sunday, February 08, 2009

The birthday-page


New uploaded birthday-page on

http://web.mac.com/acerinn/Fest_in_Steinholt/Home.html

167 days until

FEST IN STEINHOLT

18.july 2009
Egilsstaðir

Wednesday, January 28, 2009

"Líf í nýju ljósi "procidis.com


Besta barnaefnið. Það er gaman að rifja upp gamalt barnaefni, í dag er það ekki á horfandi og finn ég til með þessum börnum að fá einungis að horfa á Stubbana. Sumt er skárra en annað reyndar, en ekkert slær út "líf í nýju ljósi" þættina.

http://www.procidis.com/

og svo koma múmínófreskjurnar þar ekki langt á eftir

http://inter9.tampere.fi/muumilaakso/ (ath, á finnsku)

en þegar ég var að leita að "frum"nafni "líf í nýju ljósi" þáttanna (ætlaði mér að ná í einn eða tvo þætti til gamans) komst ég á snoðir um ýmislegt, Ath t.d. þennan link.

http://www.baggalutur.is/gestapo/viewtopic.php?t=8860&postdays=0&postorder=asc&start=18&sid=75260ea28032d22dc5ce7838b12644f4

skemmtileg lesning um góða tíma.

Thursday, December 25, 2008

Merry Christmas


What is Christmas, and why?
This documentary can inform you of that… if you dare.
http://www.youtube.com/watch?v=l2JXDSl_z5U&feature=related
But anyway, take care, see you in 2009

Friday, November 07, 2008

ZEITGEIST


http://www.clocklink.com/Clocks/0002P-Black.swf?Place=Reykjavik&TimeZone=PST" width="200" height="200" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash">

I have for a long time be a fan of documentary films. The most resent one I have seen is called "ZEITGEIST: ADDENDUM" and I recommend you folks to take a look at it. It is worth this 2 hours.

look at...

http://video.google.com/videoplay?docid=7065205277695921912

Tuesday, September 23, 2008

Blue man GroupÉg er sem sagt á Leið til DK í október, meðal annars til að fara á show með Blue man Group þann 22.
Og já, annað að frétta, jú, ég er kominn með vinnu hjá Héraðsskógum (50%) og á að vera að vera að vinna í lokavkerefni en það gengur erfiðlega að jahh, bara að byrja. og já, ég er staddur á Egilsstöðum.
ENG:
I will be in Denmark in october, to see Blue man Group the 22.oct and more.
My life today... I am working part time as a forest consoler and trying to do my final Thesis in Iceland.

Monday, July 28, 2008

Heiðrún Líf Jónsdóttir


Heidrun Lif Jónsdóttir
Originally uploaded by Hlynur Sig.
Heiða litla var skírð í Vaþjófsstaðakirkju í gær. Jeg og Ester systir fengum það hlutverk að vera Guðforeldrar barnsins, algert æði.
Persónulega var ég reyndar hálf lélegur í athöfninni sjálfri (kenni ástandi fyrri nætur um (Bræðslan)) en þetta fór allt vel fram og veðrið, góðan dag HOT LIKE HELL.
En allavega...

Til lukku Hulda og Jón og já, auðvitað allir

Saturday, June 21, 2008

Dr. Elfar


IMG_5306
Originally uploaded by Hlynur Sig.
So, My friend Elfar Thorarinnsson has made it. He is now a Dr. So, what about that? So, he is Dr. in DNA and RNA.
Congratulations Dr. Elfar

So, little bit of me: I have finish my final (hopefully EVER) oral examine, I passed it so, jee. I just have to deliver one report in the end of this week and then I "only" have to do my final thesis in Landscape architecture... No more school!!! (or I hope so)
I will move back to Iceland in the beginning of july.

Tuesday, March 25, 2008

MAC PRO x2


MAC PRO nerðir
Originally uploaded by Hlynur Sig.
MAC PRO 2
Now there are two great, expensive and new computers "on the home" (like they say). Jón Rafnar is now a proud owner like me. Salute him. The only problem is, that we dont know they work. (Logi, við gætum þurft að fá þig lánaðan við tækifæri, er ekki langt síðan þú hefur kíkt til köben, humm)

Monday, March 17, 2008

Late christmas

winter in Copenhagen mars 2008
This my bedroom window. It started snowing this morning, by the end of the day it was actually a snow on the ground. On the left of this picture the clock is 12:00 and at the right it is 18:00. We like to call it "late christmas"

Monday, March 03, 2008

http://web.mac.com/acerinn


ACERINN
Originally uploaded by Hlynur Sig.
New website
http://web.mac.com/acerinn
Now Hlynur is making a website, it is not finished, but its the start at least.
He will most likely not stop to use this blog though.